Σπουδή για το έργο “Ιδού ο Νυμφίος” - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Σπουδή για το έργο “Ιδού ο Νυμφίος”, 1895 - 1900

"Ιδού ο Νυμφίος έρχεται"

Κιμωλία σε μαύρο χαρτί, 27 x 18 εκ.

Αρ. Έργου: Π.593/3

Μοιραστείτε: