Σπουδή για το κεφάλι της “Ελλάδος” στο Δίπλωμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Σπουδή για το κεφάλι της “Ελλάδος” στο Δίπλωμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, 1896

Δίπλωμα των Ολυμπιακών Αγώνων

Μολύβι και κιμωλία σε χαρτί, 19 x 22 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Ζαχαρίου

Αρ. Έργου: Π.3127

Μοιραστείτε: