Σπουδή για τον Αρχάγγελο - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Σπουδή για τον Αρχάγγελο, 1894 - 1895

Ο "Θρίαμβος της Πίστης"

Παστέλ σε σκούρο χαρτί, 26,6 x 20,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2779

Μοιραστείτε: