Σπουδή για τον “Αρχάγγελο” - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Σπουδή για τον “Αρχάγγελο”, 1894 - 1895

Ο "Θρίαμβος της Πίστης"

Λάδι σε μουσαμά, 29 x 20,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.560/2
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: