Σπουδή για τον πίνακα “Εαρινή Συμφωνία” - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Σπουδή για τον πίνακα “Εαρινή Συμφωνία”, 1886

Η "Εαρινή Συμφωνία"

Κιμωλία σε σκούρο χαρτί, 17,4 x 22,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2796

Μοιραστείτε: