Σπουδή για τoν πίνακα “Εαρινή Συμφωνία” - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Σπουδή για τoν πίνακα “Εαρινή Συμφωνία”, 1886

"Εαρινή Συμφωνία"

Κιμωλία σε σκούρο χαρτί, 15,2 x 11,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2800

Μοιραστείτε: