Σπουδή για τον πίνακα “Ελένη ανανεόνυμφος” (Επεισόδιο από την Ελληνική Επανάσταση) - Λύτρας Νικηφόρος

Λύτρας Νικηφόρος (1832 - 1904)

Σπουδή για τον πίνακα “Ελένη ανανεόνυμφος” (Επεισόδιο από την Ελληνική Επανάσταση), πριν από το 1901

Μολύβι σε χαρτί, 34,5 x 43,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3688/149

Μοιραστείτε: