Σπουδή για τον πίνακα “Η Αντιγόνη μπρος στην νεκρό Πολυνείκη” - Λύτρας Νικηφόρος

Λύτρας Νικηφόρος (1832 - 1904)

Σπουδή για τον πίνακα “Η Αντιγόνη μπρος στην νεκρό Πολυνείκη”

Σέπια και κιμωλία σε χαρτί

Αρ. Έργου: Π.3688/152

Μοιραστείτε: