Σπουδή για τον πίνακα “Η Αντιγόνη εμπρός στον νεκρό Πολυνείκη” - Λύτρας Νικηφόρος

Λύτρας Νικηφόρος (1832 - 1904)

Σπουδή για τον πίνακα “Η Αντιγόνη εμπρός στον νεκρό Πολυνείκη”, 1865

Μολύβι σε χαρτί, 34,5 x 43,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3688/136

Μοιραστείτε: