Σπουδή για τον πίνακα “Κάλαντα” - Λύτρας Νικηφόρος

Λύτρας Νικηφόρος (1832 - 1904)

Σπουδή για τον πίνακα “Κάλαντα”

Λάδι σε χαρτόνι, 17,3 x 22,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4241
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: