Σπουδή γυμνών παιδιών που παίζουν - Lafage Raymond, απόδοση

Lafage Raymond, απόδοση (1656 - 1684)
Λαφάζ Ραυμόν, απόδοση

Σπουδή γυμνών παιδιών που παίζουν

Πένα, πινέλο, αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 22 x 30,7 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.400

Μοιραστείτε: