Σταμνοφόρος - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Σταμνοφόρος, 1965

Δίχρωμη μονοτυπία σε χαρτί, 34,1 x 30,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8071

Μοιραστείτε: