Σταθμός τραίνου - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Σταθμός τραίνου, 1968

Λινόλεουμ σε χαρτί, 31 x 35,8 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4859

Μοιραστείτε: