Στη βρύση - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Στη βρύση, 1966

Λινόλεουμ σε χαρτί, 32,3 x 49,8 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4864

Μοιραστείτε: