Στοιχεία - Λαζόγκας Γιώργος

Λαζόγκας Γιώργος (1945 - 2022)

Στοιχεία, 1970 - 1979

Μικτή ύλη, κατασκευή, 71 x 171 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5764
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: