Στολή Αμαλίας - Χέλμης Περικλής

Χέλμης Περικλής (1818 (;) - μετά το 1888)

Στολή Αμαλίας

Λάδι σε μάρμαρο, 20,3 x 14,9 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.754

Μοιραστείτε: