Στρογγυλό τραπέζι από χυτοσίδηρο με κεφαλές και πόδια λέαινας - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Στρογγυλό τραπέζι από χυτοσίδηρο με κεφαλές και πόδια λέαινας, 1913

Υδατογραφία σε χαρτί, 91 x 59 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.319

Μοιραστείτε: