Στρογγυλό τραπέζι με κεφαλές και πόδες λεόντων - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Στρογγυλό τραπέζι με κεφαλές και πόδες λεόντων, 1913

Υδατογραφία σε χαρτί, 90 x 64 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.321

Μοιραστείτε: