Συνάντηση - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Συνάντηση, 1966

Λιθογραφία σε χαρτί, 39,4 x 35,3 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4849

Μοιραστείτε: