Συνάντηση - Κλουβάτος Κώστας

Κλουβάτος Κώστας (1923 - 2007)

Συνάντηση, [1960-1964]

Μπρούντζος, 31,5 x 19 x 7,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3118

Μοιραστείτε: