Σύνεργα του χτίστη - Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906 - 1994)

Σύνεργα του χτίστη, 1975

Ακρυλικό σε μουσαμά, 88 x 130 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7344
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: