Σύνθεση - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Σύνθεση, 1980

Λάδι σε μουσαμά, 160 x 256 cm

Αρ. Έργου: Π.7534

Μοιραστείτε: