Σύνθεση - Απέργης Αχιλλέας

Απέργης Αχιλλέας (1909 - 1986)

Σύνθεση, 1963

Μπρούντζος, 99 x 20 x 19 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (από την Η΄ Πανελλήνιο)

Αρ. Έργου: Π.3356
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: