Σύνθεση - Παπά Αγλαΐα

Παπά Αγλαΐα (1904 - 1984)

Σύνθεση, 1963 - 1967

Λάδι σε ξυλοτέξ, 99 x 70 εκ.

Δωρεά Margot Jeeman

Αρ. Έργου: Π.7112

Μοιραστείτε: