Σύνθεση - Σαχίνης Νίκος

Σαχίνης Νίκος (1924 - 1989)

Σύνθεση, 1964

Collage, διάφορα υλικά., 65 x 116 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3831
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: