Σύνθεση - Nenoff Ivo

Nenoff Ivo
Νένοφ Ίβο

Σύνθεση, πριν το 1937

Λάδι σε χαρτόνι, 70 x 116 εκ.

Δωρεά Υπουργείο Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3825

Μοιραστείτε: