Σύνθεση - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Σύνθεση, 1959

Τέμπερα σε χαρτί, 70 x 100 εκ.

Κληροδότημα Αγγέλας Νικολάου

Αρ. Έργου: Π.10182

Μοιραστείτε: