Σύνθεση - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Σύνθεση, 1963

Λάδι σε μουσαμά, 128 x 193 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας (από την Η΄ Πανελλήνιο)

Αρ. Έργου: Π.3349

Μοιραστείτε: