Σύνθεση - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Σύνθεση, 1958

Λάδι σε χαρτόνι, 70 x 100 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3380

Μοιραστείτε: