Σύνθεση Α 42 - Μίχας Γιάννης

Μίχας Γιάννης (1938 - 2008)

Σύνθεση Α 42, 1972

Ξύλο και μέταλλο, 128,8 x 80 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5250
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: