Σύνθεση με δύο γυναίκες - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Σύνθεση με δύο γυναίκες, 1963

Ξυλογραφία σε χαρτί, 75 x 50 εκ.

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7237

Μοιραστείτε: