Σύνθεση με τέσσερις γυμνές μορφές στη θάλασσα - Ζέπος Εμμανουήλ

Ζέπος Εμμανουήλ (1905 - 1995)

Σύνθεση με τέσσερις γυμνές μορφές στη θάλασσα, 1974

Λάδι σε μουσαμά, 55,5 x 45 εκ.

Κληροδότημα Εμμανουήλ Ζέπου

Αρ. Έργου: Π.10751

Μοιραστείτε: