Σύνθεση μορφής ΙΙ - Picasso Pablo

Picasso Pablo (1881 - 1973)
Πικάσσο Πάμπλο

Σύνθεση μορφής ΙΙ, 1949

Λιθογραφία σε χαρτί, 65 x 49,5 εκ.

Δωρεά Καρόλου και Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5828

Μοιραστείτε: