Σύνθεση σε γκρίζο Νο 1 - Σπυρόπουλος Γιάννης

Σπυρόπουλος Γιάννης (1912 - 1990)

Σύνθεση σε γκρίζο Νο 1, 1959

Τέμπερα σε χαρτί, 61 x 50 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3577

Μοιραστείτε: