Σύνθεση τεσσάρων γυμνών μορφών - Ζέπος Εμμανουήλ

Ζέπος Εμμανουήλ (1905 - 1995)

Σύνθεση τεσσάρων γυμνών μορφών, 1965

Λάδι σε κόντρα πλακέ, 30,5 x 21 εκ.

Κληροδότημα Εμμανουήλ Ζέπου

Αρ. Έργου: Π.10756

Μοιραστείτε: