Σύνθεσις - Κομιανού Άρια

Κομιανού Άρια (1938)

Σύνθεσις, 1964

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί, 26 x 35 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3887

Μοιραστείτε: