Τα αγαθά της συγκοινωνίας - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Τα αγαθά της συγκοινωνίας, 1920 - 1925

Λάδι και μολύβι σε καμβά, 34,8 x 69,3 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.9993
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: