Τα παιδιά της ασφάλτου - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Τα παιδιά της ασφάλτου, 1974

Ξυλογραφία σε χαρτί, 69 x 142 εκ.

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7282

Μοιραστείτε: