Τα ζώα και το ψάρι - Τόμπρος Μιχάλης

Τόμπρος Μιχάλης (1889 - 1974)

Τα ζώα και το ψάρι, 1933

Μπρούντζος, 20 x 44 x 27 εκ.

Δωρεά των κληρονόμων του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.12455
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: