Ταφικό μνημείο οικογενείας Ευσταθίου Ευγενίδη στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ταφικό μνημείο οικογενείας Ευσταθίου Ευγενίδη στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, 1899

Μελάνι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 44 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.67

Μοιραστείτε: