Ταφικό μνημείο οικογενείας τραπεζίτη Νεγρεπόντη στο Α’  Νεκροταφείο της Αθήνας. Κύρια όψη και κάτοψη, ελεύθερο σχέδιο - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ταφικό μνημείο οικογενείας τραπεζίτη Νεγρεπόντη στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας. Κύρια όψη και κάτοψη, ελεύθερο σχέδιο, 1893

Υδατογραφία σε χαρτί, 59 x 43 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.68

Μοιραστείτε: