Ταύροι στη Θεσσαλονίκη - Jouve Paul

Jouve Paul (1880 - 1973)
Ζουβ Πωλ

Ταύροι στη Θεσσαλονίκη, 1917

Κάρβουνο και υδατόχρωμα σε χαρτί, 55 x 109 εκ.

Δωρεά Αργύρη Χατζηαργύρη

Αρ. Έργου: Π.1813

Μοιραστείτε: