Τέσσερεις αιχμάλωτοι - Κάνθος Τηλέμαχος

Κάνθος Τηλέμαχος (1910 - 1993)

Τέσσερεις αιχμάλωτοι, 1976

Ξυλογραφία σε χαρτί, 36 x 70 εκ.

Δωρεά Τ. Κάνθου

Αρ. Έργου: Π.6395

Μοιραστείτε: