Τέσσερις χωρικές που συνομιλούν - Pissarro Camille

Pissarro Camille (1831 - 1903)
Πισσαρρό Καμίγ

Τέσσερις χωρικές που συνομιλούν, 1896

Λιθογραφία σε χαρτί, 36,1 x 26,98 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2999

Μοιραστείτε: