Τέσσερις μορφές (Bandfiguren) - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Τέσσερις μορφές (Bandfiguren), 1980

Σανγκίνα σε χαρτί, 67 x 96 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9381

Μοιραστείτε: