Θέατρο του Διονύσου και νότια κλιτύς της Ακρόπολης. Κάτοψη και ευρήματα εντός του κοίλου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Θέατρο του Διονύσου και νότια κλιτύς της Ακρόπολης. Κάτοψη και ευρήματα εντός του κοίλου, 1863

Λιθογραφία, 32 x 29 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.378

Μοιραστείτε: