Θέμα θαλασσινό - Τόμπρος Μιχάλης

Τόμπρος Μιχάλης (1889 - 1974)

Θέμα θαλασσινό, [1950]

Μπρούντζος, 24 x 30 x 21,5 εκ.

Δωρεά των κληρονόμων του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.12469/1

Μοιραστείτε: