Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 29 x 23 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓΙ/α
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: