Θερισμός - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Θερισμός, 1917 - 1920

Λάδι σε ύφασμα, 158,7 x 166,8 εκ.

Δωρεά Σοφίας Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6485

Μοιραστείτε: