Θησείο. Γλυπτό και ανεστραμμένο κορινθιακό κιονόκρανο - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Θησείο. Γλυπτό και ανεστραμμένο κορινθιακό κιονόκρανο, 1864

Μολύβι σε χαρτί, 38,7 x 50 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.358

Μοιραστείτε: